ΙΣΤΟΡΙΑ

Σύντομο Ιστορικό – Παρουσίαση
1) Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων ιδρύθηκε το έτος 2005 με κύριο σκοπό την γνωριμία των ραδιοερασιτεχνών στα νησιά των Κυκλάδων , την οργάνωση αυτών , την ανταλλαγή γνώσεων κλπ , την εγκατάσταση ραδιοδικτύου ,ως σημείο αναφοράς αυτών και φυσικά την συλλογική και οργανωμένη συνεισφορά προς το κοινωνικό σύνολο. Δυστυχώς είμαστε χωρισμένοι – απομακρυσμένοι και με απαγορευτικές δυσκολίες για κατ ιδίαν συναντήσεις – επαφές με όλους όπως έχουν δυνατότητα στην στερεά Ελλάδα λόγω την πολυνησιωτικότητας και της θάλασσας που μας χωρίζει. Μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να πρωτοστατήσει στον τομέα των ασυρμάτων επικοινωνιών (χωρίς πάροχο) πρωτίστως στον νομό των Κυκλάδων και δευτερευόντως εντός των ορίων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία εφόσον απαιτηθεί με την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δωδεκανήσου.

2) Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών έχουμε τις γνώσεις, τον εξοπλισμό και φυσικά την νομιμοποίηση σύμφωνα με ΦΕΚ Β 1969/2011 άρθρα 17 και 18 για παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής όπου και όποτε μας ζητηθεί. Περισσότερες στο μενού ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

3) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διακοπής των συνήθους επικοινωνιών (Σταθερής- κινητής τηλεφωνίας & ίντερνετ) αλλά ακόμη και κρατικής ηλεκτροδότησης. Το ασύρματο δίκτυο επικοινωνιών της Ένωσης μας δύναται να λειτουργήσει ΩΣ ΠΡΩΤΕΥΩΝ μέσο (λόγω μη ύπαρξης δικτύου της ΠΝΑ) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να καλύψει κάθε ανάγκη για επικοινωνία.

4) Δραστηριοποιούμαστε ραδιοερασιτεχνικά διενεργώντας επαφές ανά τον κόσμος μέσω του Cyclades Dx Club μας κάνοντας χρήση του σταθμού ασυρμάτου μας SZ8ERS.