ΕΝΤΥΠΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Παρέχονται τα παρακάτω εντύπα και αιτήσεις σχετικά με την άδεια λειτουργίας σταθμού της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη.

Ανανέωση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού (PDF, 85KB , 3 σελίδες)
Έντυπο για συμμετοχή σε εξετάσεις χορήγησης πτυχίου ραδιοερασιτέχνη (PDF, 85KB , 3 σελίδες)
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού (PDF, 83KB , 3 σελίδες)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατηγορίας 1 (PDF, 88KB , 3 σελίδες)

Τα απαιτούμενα, ανά περίπτωση, ηλεκτρονικά παράβολα χορηγούνται από εδώ, κλικ στο “Χορήγηση Παραβόλου” και δώστε ένα από τους κάτωθι  κωδικούς παραβόλου (συμπληρώστε τον αριθμό του κωδικού στο κουτάκι “Αναζήτηση με κωδικό τύπου:” στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας και κλικ στο “Αναζήτηση”. Συμπληρώνονται αυτόματα τα Φορέας Δημοσίου, Κατηγορία Παραβόλου και Τύπος Παραβόλου) :

5113 Συμμετοχή σε εξετάσεις για πτυχίο
5114 Απόκτηση πτυχίου χωρίς εξετάσεις
5115 Έκδοση ή εμπρόθεσμη ανανέωσης άδειας
5116 Εκπρόθεσμη ανανέωση άδειας
5117 Τροποποίηση άδειας (σε ισχύ)