ΕΝΤΑΞΗ ΕΝΩΣΗΣ

1. Αφουγκραζόμενοι την επιθυμία της πλειοψηφίας των ιδρυτικών μελών και το φρόνημα για ανιδιοτελή προσφορά των γνώσεων και δυνατοτήτων μας προς το κοινωνικό σύνολο, από το έτος 2006 έχουμε ενταχθεί με α/α 02/2006 (PDF, 213KB, 3 σελίδες) στο μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων  Πολιτικής Προστασίας, στον τομέα των επικοινωνιών. Συγκεκριμένα στην εγκατάσταση δικτύων ραδιοεπικοινωνίας για την επίτευξη της επικοινωνιακής κάλυψης σε περίπτωση  καταστροφών, θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών στο υπέροχο αυτό ,αλλά συνάμα δύσκολο επικοινωνιακά, νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων.

2. Σε συνέχεια της προγενέστερης απόφασης ένταξης ακολούθησε η ένταξη μας από το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/ Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) όπου σε κάθε σύγκληση του συμμετέχουμε ανελλιπώς μέχρι και σήμερα. Η κάλυψη των επικοινωνιών μεταξύ των τοπικών αρμοδίων Πολιτικής Προστασίας, των λεγομένων Επάρχων ανά νησί, και του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη ή του αναπληρωτή του, πραγματοποιείται μέσω των μελών μας στα νησιά ,όπου με την ένταξη μας σε πάσης φύσης σχεδιασμό μας έχει ανατεθεί ο ρόλος αυτός. Επίσης η ένταξη του Κέντρου Συντονισμού Ασυρμάτων Επικοινωνιών μας ,που βρίσκεται στους Χώρους των γραφείων μας, είναι το πρωτεύων δίκτυο ασύρματης επικοινωνίας για κάλυψη εκτάκτων αναγκών ,λόγω μή ύπαρξης κρατικού δικτύου επικοινωνίας , της εν λόγω Υπηρεσίας σύμφωνα με την βεβαίωση ένταξης (PDF, 108KB, 1 σελίδα).   

3. α) Ακολούθως σε τοπικό επίπεδο στα νησιά των Κυκλάδων οι δήμοι όπου υπάρχουν μέλη μας , εξέφρασαν την επιθυμίας τους και στην συνέχεια μας έχουν εντάξει για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε επίπεδο Δήμων. Συγκεκριμένα συμμετέχουμε μέσω των εκπροσώπων  – συντονιστών μας στις συγκλήσεις των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Σ.Τ.Ο των  Δήμων  Αμοργού , Πάρου, Νάξου , Τήνου , Σύρου,  Μυκόνου – Ίου. 
β) Ειδικότερα με τον Δήμο Νάξου & μικρών Κυκλάδων έχει συναφθεί και ειδικό σύμφωνο συνεργασίας (PDF, 565KB, 6 σελίδες) από 24 Ιουλίου 2014 το οποίο μέχρι σήμερα είναι σε ισχύ. Όμως στην πράξη αποφασίσαμε και απέχουμε από το Σ.Τ.Ο αυτού, προκειμένου να αφήσουμε χώρο δράσης στο νεοσύστατο τοπικό Σύλλογο. 
Τα μέλη μας στην Νάξο εκ των αρμοδιοτήτων ,τους βάση των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας Νομού Κυκλάδων, έχουν την εξουσιοδότηση – ευθύνη – δυνατότητα  για την κάλυψη αναγκών επικοινωνίας μεταξύ αρμόδιου Επάρχου Νάξου, και του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη ή του αναπληρωτή του που βρίσκεται στο νησί της Σύρου.