ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ

Ο Ραδιοερασιτεχνισμός είναι μια κοινωνική ενασχόληση η οποία έχει σκοπό την γνωριμία ατόμων, την κοινωνική προσφορά και την αυτοδιδασκαλία μέσα από πολλούς τρόπους. Οι ραδιοερασιτέχνες, τα άτομα που ασχολούνται με τον ραδιοερασιτεχνισμό, χρησιμοποιούν μηχανήματα, γνωστά ως πομποδέκτες για να επικοινωνήσουν με άλλα άτομα. Η επικοινωνία δεν επιτυγχάνεται μόνο με την φωνή, αλλά και με σήματα morse, καθώς και με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Οι ραδιοερασιτέχνες, μπορούν να επικοινωνήσουν με όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας τα ερτζιανά κύματα. Οι ραδιοερασιτέχνες, δεν κάνουν μεταδόσεις, όπως αυτές του ραδιοφώνου. Επίσης δεν σχετίζονται με το πειρατικό ραδιόφωνο, όπως πολλοί πιστεύουν, ή τους χρήστες της μπάντας πολιτών Citizent’s Band (CB). Η λέξη ραδιοερασιτέχνης, δεν έχει κάποια σχέση με τις δυνατότητες του χρήστη, αφού οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πολλές γνώσεις πάνω στο θέμα, αλλά με σκοπό του ραδιοερασιτεχνισμού, ο οποίος δεν είναι η εκμετάλλευση για εμπορικούς λόγους ή κέρδος, αλλά για κοινωνικό όφελος.


Πρώτα χρόνια
Αν και τα πρώτα στοιχεία του προέρχονται από τις αρχές του 1800, ο ραδιοερασιτεχνισμός με την σημερινή μορφή του διαμορφώθηκε στις αρχές του 1900 κυρίως στην Αμερική. Εκείνη την περίοδο, τα ραδιοφωνικά κύματα άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως εμπορικά, και έτσι οι κρατικές αρχές παραμέρισαν τους ραδιοερασιτέχνες, δίνοντάς τους μια περιοχή των βραχέων, η οποία ήταν εντελώς άχρηστη εκείνη την εποχή. Οι ραδιοερασιτέχνες όμως, πειραματιζόμενοι, κατάφεραν να συνομιλήσουν παγκόσμια χρησιμοποιώντας αυτή την μπάντα, παρά τις προβλέψεις του υπόλοιπου κόσμου.


Τρόποι Επικοινωνίας
Σήματα Μορς
Οι ραδιοερασιτέχνες έχουν πολλές διαμορφώσεις επικοινωνίας στην διάθεσή τους. Η πιο γνωστή και συνηθισμένη, η επικοινωνία με φωνή, έχει διαμορφώσεις, όπως τα FM (Frequency Modulation, Διαμόρφωση συχνότητας, η οποία προσφέρει ήχο καλύτερης ποιότητας. Μια άλλη διαμόρφωση είναι το SSB (Single Sideband) , η οποία προσφέρει πιο αξιόπιστη επικοινωνία σε περιορισμένο εύρος ζώνης. Το SSB ουσιαστικά είναι διαμόρφωση AM, η οποία έχει “κοπεί” κατά μήκος στην μέση και έτσι χρησιμοποιούμε είτε το πάνω τμήμα που ονομάζεται USB (upper sideband) ή το κάτω τμήμα LSB (lower sideband).
Η Ραδιοτηλεγραφία, δηλαδή η επικοινωνία με σήματα morse χρησιμοποιείται επίσης ευρέως από τους ραδιοερασιτέχνες. Ήταν ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας μέσω ερτζιανών. Βρίσκει πολλές χρήσεις ειδικά στα βραχέα κύματα, καθώς επίσης και για πειραματισμό όπως στην επικοινωνία μέσω ανάκλασης σήματος στο φεγγάρι, εξ’αιτίας της αναγνωρισιμότητας του ήχου, καθώς είναι πιο εύκολη η ακρόαση ενός μονότονου ήχου μέσα από παράσιτα (στατικά κύματα), παρά μιας φωνής. Tα γράμματα του κώδικα μορς είναι τα ίδια σε όλο τον κόσμο, έτσι είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσουν άτομα που ζουν σε διαφορετικές χώρες. Επίσης, η ιδιοκατασκευή ενός πομπού σημάτων μορς, είναι πολύ πιο εύκολη.
Με την έλευση των υπολογιστών και την ευρεία χρήση τους, έχουν δημιουργηθεί νέες ψηφιακές διαμορφώσεις και κάποιες άλλες, που υπήρχαν από πριν, όπως αυτή του ραδιοτηλέτυπου, συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά η αποκωδικοποίησή τους δεν γίνεται πια από μηχανικά συστήματα, αλλά από έναν απλό υπολογιστή. Οι υπολογιστές προσφέρουν νέες δυνατότητες στους ραδιοερασιτέχνες, όπως την μεταφορά δεδομένων με την βοήθεια ασυρμάτου ή και τον εντοπισμό θέσης, χρήσιμο σε αποστολές.


Επαναλήπτες
Οι επαναλήπτες, βοηθούν την επικοινωνία στα VHF και UHF, όπου είναι απαραίτητη η οπτική επαφή ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη. Οι επαναλήπτες τοποθετούνται σε κάποιο βουνό ή ψηλό κτήριο, ακούν σε μια συχνότητα (Για Παράδειγμα 146.750 Mhz) και αναμεταδίδουν ότι ακούν σε μία κοντινή συχνότητα (Για Παράδειγμα 146.850 Mhz). Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να αυξηθεί η απόσταση ανάμεσα στους συνομιλητές. Οι επαναλήπτες για να αναμεταδώσουν ότι λαμβάνουν, εξετάζουν εάν το σήμα περιέχει έναν τόνο, ο οποίος δεν γίνεται αντιληπτός από το ανθρώπινο αυτί. Αν δεν ακούσουν τον συγκεκριμένο τόνο, απορρίπτουν το σήμα. Επαναλήπτες γενικά υπάρχουν μόνο στα VHF, UHF και άνω, καθώς στα βραχέα δεν υπάρχει λόγος χρήσης.


Αναμεταδότες
Μια ιδιαίτερη κατηγορία επαναληπτών είναι οι αναμεταδότες. Οι αναμεταδότες λειτουργούν όπως οι επαναλήπτες, αλλά αναμεταδίδουν το σήμα σε άλλη μπάντα δηλαδή ένα σήμα στην μπάντα των VHF (π.χ 147.750 Mhz) θα αναμεταδοθεί στην μπάντα των UHF (π.χ 441.750 Mhz).

Μπάντες
Οι ραδιοερασιτεχνικές μπάντες, βρίσκονται στα Βραχέα (HF), στις Υψηλές συχνότητες (VHF) και στις υπερύψηλες συχνότητες (UHF).