ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ   01 / 2020

Σήμερα Δευτέρα 03  Αυγούστου 2020  και ώρα 19 : 30 συγκλήθηκε και προεδρεύεται από το μέλος που πλειοψήφησε στις εκλογές της 02-08-2020 , η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου  να εκλεγεί σε σύσταση το νέο Δ.Σ.  σύμφωνα με την παράγραφο (Α)  του άρθρου 12 του καταστατικού της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων (Ε.Ρ.Κ.) , η οποία ιδρύθηκε με την αρίθμ.206ΕΜ/2004/09-12-2004 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου.

Πραγματοποιήθηκε  η πρώτη συνεδρίαση των επτά εκλεγέντων μελών του Δ.Σ.  ,με προεδρεύοντα το μέλος που πλειοψήφησε σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων (Ε.Ρ.Κ.) , η οποία ιδρύθηκε με την αρίθμ.206ΕΜ/2004/09-12-2004 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου .

Κατόπιν ανοιχτής ψηφοφορίας έγινε ομόφωνη εκλογή του Δ.Σ. για την επόμενη τριετία ώς  κάτωθι : 

1. Πρόεδρος        : ΡΟΥΣΣΟΣ Δομίνικος  SV8EUC
2. Αντιπρόεδρος  : ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ Λεονάρδος  SV8EUH                     
3. Γ. Γραμματέας : ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ Κάρολος  SV8JVJ   
4. Ταμίας             : ΛΟΥΔΑΡΟΣ Ιωάννης   SV8ATL  
5. Μέλος              : ΜΑΡΑΓΚΟΣ  Νικόλαος  SV8JVU
6. Μέλος              : ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ Πέτρος  SV8KUH
7. Μέλος              : ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ευάγγελος  SV8DAW                 

Τα καθήκοντα τους ορίζονται επακριβώς από το καταστατικό  και τον ειδικό κανονισμό της Ένωσης.