ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δεν αρκεί απλά η ένταξη μιας εθελοντικής ομάδας στα μητρώα Πολιτικής Προστασίας. Προκειμένου να είναι ουσιαστική η προσφορά, πρέπει οι δράσεις που αναλαμβάνουν να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται μέσα από τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Ο συντονισμός των εθελοντικών Οργανώσεων που βάση σχεδιασμού και αποφάσεων αναλαμβάνουν δράσεις, γίνεται από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή από το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Έπαρχος) εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά.
Για τον λόγω αυτό λοιπόν στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει γίνει καταγραφή των αρμοδιοτήτων μας σε όλο τον Νομό των Κυκλάδων.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει μέσα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τα οποία αναφέρονται ανά οργανική μονάδα της Π.Ν.Α. στο 4ο Μέρος του παρόντος Σχεδίου.
Με βάση το υφιστάμενο σχεδιασμό και σχετικές αποφάσεις του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου χρησιμοποιείται το ασύρματο δίκτυο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων και της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δωδεκανήσου για την παροχή ολοκληρωμένης ασύρματης επικοινωνίας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

1. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών (σελ.49&50) (PDF, 4.5MB, 128 σελίδες)

2. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων (PDF, 7.4MB, 134 σελίδες)

3. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από εκδήλωση Σεισμικών φαινομένων (PDF, 14.5MB, 194 σελίδες)

4. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από εκδήλωση Ηφαιστειακής δραστηριότητας του Συμπλέγματος Σαντορίνης (σελ.42&43). (PDF, 23.3MB, 214 σελίδες)

5. Οδηγίες διεξαγωγής ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας (PDF, 2.2MB, 63 σελίδες)

6. Οδηγός Αυτοπροστασίας Πολιτικής Προστασίας (PDF, 4.8MB, 52 σελίδες)