Κώδικας Q

Ο Κώδικας Q χρησιμοποιείται ραδιοτηλεγραφία όταν οι συνθήκες θορύβου και διάδοσης είναι κακές, σε συνδυασμό με το φωνητικό αλφάβητο. Έτσι επιταχύνεται η σωστότερη επικοινωνία μεταξύ των σταθμών και είναι ο μόνος επιτρεπόμενος κώδικας στις ραδιοερασιτεχνικές συζητήσεις.

Τα στοιχεία του αποτελούνται από λέξεις τριών γραμμάτων λατινικού αλφαβήτου, με το πρώτο γράμμα να είναι πάντοτε το Q.

QRAΠοιο είναι το όνομα του σταθμού σας;Το όνομα του σταθμού μου είναι…
QRBΣε ποια κατά προσέγγιση απόσταση βρίσκεστε από το σταθμό μου;Η κατά προσέγγιση απόσταση μεταξύ των σταθμών μας είναι … (ναυτικά μίλια ή χιλιόμετρα)
QRCΑπό ποια ιδιωτική επιχείρηση (ή Κρατική Διεύθυνση) εκκαθαρίζονται οι λογαριασμοί τελών του σταθμού σας;Οι λογαριασμοί τελών του σταθμού μου εκκαθαρίζονται από την ιδιωτική επιχείρηση… (ή Κρατική Διεύθυνση …)
QRDΠού πηγαίνετε και από πού έρχεστε;Πηγαίνω σε … (τόπος) και έρχομαι από … (τόπος)
QREΠοια ώρα υπολογίζετε να φτάσετε σε (ή πάνω από) … (τόπος);Υπολογίζω να φτάσω σε (ή πάνω από) … (τόπος) την ώρα … (GMT)
QRFΕπιστρέφετε σε … (τόπος);Επιστρέφω σε … (τόπος);
  Επιστρέψτε σε … (τόπος);
QRGΠοια είναι η ακριβής συχνότητα εκπομπής μου;Η ακριβής συχνότητα εκπομπής σας είναι … (kHz)
QRHΜεταβάλλεται η συχνότητα εκπομπής μου;Η συχνότητα εκπομπής σας μεταβάλλεται.
QRIΟ τόνος της εκπομπής μου είναι: (αναφορά λήψης T)Ο τόνος της εκπομπής σας είναι: (αναφορά λήψης T)
 1. Καλός1. Καλός
 2. Μεταβλητός2. Μεταβλητός
 3. Κακός ;3. Κακός
QRJΜε λαμβάνετε κακώς;Σας λαμβάνω κακώς. Το σήμα σας είναι πολύ ασθενές.
QRKΗ ευκρίνεια της εκπομπής μου είναι: (αναφορά λήψης R)Η ευκρίνεια της εκπομπής Σας είναι: (αναφορά λήψης R)
 1. Κακή1. Κακή
 2. Άσχημη2. Άσχημη
 3. Ικανοποιητική3. Ικανοποιητική
 4. Καλή4. Καλή
 5. Πολύ καλή5. Πολύ καλή
QRLΕίστε απασχολημένος;Είμαι απασχολημένος
  Είμαι απασχολημένος με τον …
  Παρακαλώ μη με παρενοχλείτε
QRMΠαρενοχλείστε;Παρενοχλούμαι από τον …
 1. Καθόλου1. Καθόλου
 2. Λίγο2. Λίγο
 3. Αρκετά3. Αρκετά
 4. Ισχυρά4. Ισχυρά
 5. Πολύ ισχυρά5. Πολύ ισχυρά
QRNΈχετε παράσιτα (θόρυβο);Έχω παράσιτα (θόρυβο)
 1. Καθόλου1. Καθόλου
 2. Λίγο2. Λίγο
 3. Αρκετά3. Αρκετά
 4. Ισχυρά4. Ισχυρά
 5. Πολύ ισχυρά5. Πολύ ισχυρά
QROΝα αυξήσω την ισχύ εκπομπής;Αυξήστε την ισχύ εκπομπής.
QRPΝα ελαττώσω την ισχύ εκπομπής;Ελαττώστε την ισχύ εκπομπής.
QRQΝα μεταβιβάζω πιο γρήγορα;Παρακαλώ μεταβιβάζετε γρηγορότερα (σε … λέξεις ανά λεπτό)
QRRΕίστε έτοιμος για τη χρήση των αυτόματων συσκευών;Είμαι έτοιμος για τη χρήση των αυτόματων συσκευών.
QRSΝα μεταβιβάζω πιο αργά;Παρακαλώ μεταβιβάζετε πιο αργά (σε … λέξεις ανά λεπτό)
QRTΝα σταματήσω τη μεταβίβαση;Σταματήστε τη μεταβίβαση.
QRUΈχετε τίποτε για μένα;Δεν έχω τίποτε για εσάς.
QRVΕίστε έτοιμος;Είμαι έτοιμος, προβείτε.
QRWΝα ειδοποιήσω τον … ότι καλείτε στη συχνότητα … (kHz);Παρακαλώ ειδοποιήστε τον … ότι καλώ στη συχνότητα … (kHz);
QRXΠότε θα με ξανακαλέσετε;Θα σας ξανακαλέσω στις … (ώρα GMT) (και στη συχνότητα … kHz)
QRYΠοια είναι η σειρά μου;Η σειρά σας είναι … (αριθμός)
QRZΠοιος με καλεί;Σας καλεί ο … (στη συχνότητα … kHz)
 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ QSA ΩΣ ΚΑΙ QSZ 
QSAΠοια είναι η ένταση των σημάτων μου (ή των σημάτων του…); (αναφορά λήψης S)Η ένταση των σημάτων σας είναι: (αναφορά λήψης S)
  1. Μόλις ευδιάκριτη
  2. Ασθενής
  3. Αρκετά καλή
  4. Καλή
  5. Πολύ καλή
QSBΜεταβάλλεται η ένταση των σημάτων μου;Η ένταση των σημάτων μου μεταβάλλεται.
QSCΕίστε φορτηγό πλοίο;Είμαι φορτηγό πλοίο.
QSDΕίναι προβληματικό το χείρισμά μου;Το χείρισμά σας είναι προβληματικό.
QSEΠοια υπολογίζετε ότι είναι η μετακίνηση του ναυαγοσωστικού σκάφους;Υπολογίζω ότι η μετακίνηση του ναυαγοσωστικού σκάφους είναι … (αριθμοί και μονάδες, π.χ. 18 ΝΜ (ναυτικά μίλια))
QSFΈχετε πραγματοποιήσει τη διάσωση;Έχω πραγματοποιήσει τη διάσωση και προχωρώ προς τη … βάση (με … άτομα τραυματισμένα για το νοσοκομείο).
QSGΝα μεταβιβάσω … τηλεγραφήματα (μηνύματα) συγχρόνως χωρίς διακοπή;Μεταβιβάστε … τηλεγραφήματα (μηνύματα) συγχρόνως (χωρίς διακοπή).
QSKΜπορείτε να με ακούσετε μεταξύ των σημάτων Σας και, αν ναι, μπορώ να διακόψω τη μεταβίβασή σας;Μπορώ να σας ακούσω μεταξύ των σημάτων μου. Διακόψτε τη μεταβίβασή μου.
QSLΜπορείτε να επιβεβαιώσετε λήψη;Σας δίνω βεβαίωση λήψης.
QSMΝα σας επαναλάβω το τελευταίο μεταβιβασθέν τηλεγράφημά μου;Επαναλάβετε το τελευταίο μεταβιβασθέν τηλεγράφημά σας ή το (τα) υπ’ αριθμόν … τηλεγράφημα (τηλεγραφήματα).
QSNΜε ακούσατε (ή ακούσατε τον …) στη συχνότητα … kHz;Σας άκουσα (ή άκουσα τον …) στη συχνότητα … kHz
QSOΜπορείτε να συνομιλήσετε με τον … απ’ ευθείας (ή μέσω του …);Μπορώ να συνομιλήσω με τον … απ’ ευθείας (ή μέσω του …);
QSRΝα επαναλάβω την κλήση στη συχνότητα κλήσης;Επαναλάβετε την κλήση σας στη συχνότητα κλήσης.
  Δε σας άκουσα (ή έχω παρεμβολές).
QSSΠοια συχνότητα εργασίας θα χρησιμοποιήσετε;Θα χρησιμοποιήσω τη συχνότητα εργασίας … kHz. (Στην περίπτωση υψηλών συχνοτήτων, κανονικά μόνο οι τελευταίοι τρεις αριθμοί πρέπει να δίνονται.)
QSVΝα στείλω μια σειρά από V σ’ αυτήν τη συχνότητα (ή στη συχνότητα … KΗz); (για λόγους δοκιμής και ρύθμισης)Στείλτε μια σειρά από V σ’ αυτήν τη συχνότητα (ή στη συχνότητα … kHz)
QSXΘα ακούσετε τον … (διακριτικό κλήσης σταθμού) στη συχνότητα … kHz (ή MHz);Ακροώμαι τον … (διακριτικό κλήσης σταθμού) στη συχνότητα … kHz (ή MHz).
QSYΝα αλλάξω συχνότητα εκπομπής;Αλλάξτε συχνότητα εκπομπής (στους … kHz).
QSZΝα μεταβιβάσω κάθε λέξη ή ομάδα περισσότερο από μια φορά;Μεταβιβάζετε κάθε λέξη ή ομάδα δύο φορές (ή … φορές).
 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ QΤA ΩΣ ΚΑΙ QΤZ 
QTAΝα ακυρώσω το υπ’ αριθμόν … μήνυμα;Ακυρώστε το υπ’ αριθμόν … μήνυμα.
QTBΣυμφωνείτε με τον δικό μου υπολογισμό λέξεων;Δε συμφωνώ με το δικό σας υπολογισμό λέξεων. Θα επαναλάβω το πρώτο γράμμα κάθε λέξης ή το πρώτο ψηφίο κάθε αριθμού ή ομάδας.
QTCΠόσα μηνύματα έχετε να στείλετε;Έχω … μηνύματα να στείλω σε σας (ή στον …)
QTDΤι έχει ανακαλύψει το ναυαγοσωστικό πλοίο ή το αεροσκάφος διάσωσης;Το … (διακριτικό κλήσης πλοίου ή αεροσκάφους) έχει ανακαλύψει:
  1. … (αριθμός) ναυαγούς
  2. ναυάγια
  3. … (αριθμός) πτώματα
QTNΠοια ώρα αναχωρήσατε από … (τόπος);Αναχώρησα από … (τόπο) την … ώρα (GMT).
QTOΒγήκατε από τον όρμο (ή τον λιμένα) ή απογειωθήκατε;Βγήκα από τον όρμο (ή τον λιμένα) ή απογειώθηκα.
QTPΠρόκειται να εισέλθετε στον όρμο (ή στο λιμένα) ή πρόκειται να προσθαλασσωθείτε ή να προσγειωθείτε;Πρόκειται να εισέλθω στον όρμο (ή στο λιμένα) ή πρόκειται να προσθαλασσωθώ ή να προσγειωθώ.
QTRΠοια είναι η ακριβής ώρα;Η ακριβής ώρα είναι … (GMT).
QTSΜπορείτε να μεταβιβάζετε το διακριτικό κλήσης ή το όνομά σας για … δευτερόλεπτα;Θα σας μεταβιβάζω το διακριτικό κλήσης ή το όνομά σας για … δευτερόλεπτα.
QTUΠοιες είναι οι ώρες εργασίας του σταθμού σας;Οι ώρες εργασίας του σταθμού μου είναι από … ως … (GMT).
QTVΝα ακροασθώ αντί για εσάς στη συχνότητα … kHz (ή MHz) από ώρα … ως … ;Ακροασθείτε αντί για μένα στη συχνότητα … kHz (ή MHz) από ώρα … ως … .
QTWΠοια είναι η κατάσταση των ναυαγών;Οι ναυαγοί είναι σε … κατάσταση και χρειάζονται επειγόντως…
QTXΑφήνετε παρακαλώ το σταθμό σας σε λειτουργία για να επικοινωνεί μαζί μου μέχρι νεοτέρας ειδοποιήσεως (ή μέχρι την … ώρα);Ο σταθμός μου θα παραμείνει ανοιχτός για να επικοινωνεί μαζί σας μέχρι νεοτέρας ειδοποιήσεως (ή μέχρι την … ώρα).
QTYΚατευθύνεστε προς τη θέση του συμβάντος και, αν ναι, πότε πρόκειται να φτάσετε εκεί;Κατευθύνομαι προς τη θέση του συμβάντος και υπολογίζω να φτάσω εκεί σε … ώρες (την … ημερομηνία).
QTZΣυνεχίζετε την αναζήτηση;Συνεχίζω την αναζήτηση για… (το αεροσκάφος, το πλοίο, τη σωσίβια λέμβο, τους επιζήσαντες ή τα λείψανα ναυαγίων).
 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ QUA ΩΣ ΚΑΙ QUZ 
QUAΈχετε νεότερες ειδήσεις από τον … (διακριτικό κλήσης σταθμού);Υπάρχουν νεότερες κλήσεις από τον … (διακριτικό κλήσης σταθμού).
QUCΠοιος είναι ο αριθμός (ή άλλη ένδειξη) του τελευταίου μηνύματος που λάβατε από μένα (ή παρά του … (διακριτικό κλήσης));Ο αριθμός (ή άλλη ένδειξη) του τελευταίου μηνύματος που έλαβα από σας (ή παρά του … (διακριτικό κλήσης)) είναι … .
QUDΛάβατε το σήμα επείγοντος που έστειλε ο κινητός σταθμός … (διακριτικό κλήσης);Έλαβα το σήμα επείγοντος που έστειλε ο κινητός σταθμός … (διακριτικό κλήσης).
QUFΛάβατε το σήμα κινδύνου που έστειλε ο κινητός σταθμός … (διακριτικό κλήσης);Έλαβα το σήμα κινδύνου που έστειλε ο κινητός σταθμός … (διακριτικό κλήσης).
QUIΕίναι αναμμένα τα φώτα πλεύσης σας;Τα φώτα πλεύσης μου είναι αναμμένα.
QUMΜπορεί να επαναληφθεί η κανονική εργασία;Μπορεί να επαναληφθεί η κανονική εργασία.
QUNΠαρακαλούνται τα πλοία τα ευρισκόμενα στην άμεση γειτονία μου (ή στην άμεση γειτονία του … (γεωγρ. πλάτος) … (γεωγρ. μήκος)) να καθορίσουν τις θέσεις τους, ΑΚΡΙΒΗ πορεία και ταχύτητα.Η θέση μου, η ΑΚΡΙΒΗΣ πορεία και η ταχύτητά μου είναι …
QUOΝα ερευνήσω για:Παρακαλώ ερευνήστε για:
 1. Αεροσκάφος1. Αεροσκάφος
 2. Πλοίο2. Πλοίο
 3. Ναυαγοσωστικό σκάφος στη γειτνίαση του … (γεωγρ. πλάτος) … (γεωγρ. μήκος) (ή κατά οποιαδήποτε άλλη ένδειξη);3. Ναυαγοσωστικό σκάφος στη γειτνίαση του … (γεωγρ. πλάτος) … (γεωγρ. μήκος) (ή κατά οποιαδήποτε άλλη ένδειξη)
QUPΠαρακαλώ δείξτε μου τη θέση σας με:Σας δείχνω τη θέση μου με:
 1. Προβολέα1. Προβολέα
 2. Μαύρο καπνό2. Μαύρο καπνό
 3. Φωτοβολίδες3. Φωτοβολίδες
QUQΝα κατευθύνω τον προβολέα μου κατακόρυφα πάνω σε σύννεφο, διακοπτόμενο αν είναι δυνατό, και αν το αεροσκάφος σας γίνει ορατό ή ακουστεί να εκτρέψω τη δέσμη πάνω στο νερό ή στο έδαφος, αντίθετα προς τον άνεμο, για να διευκολύνω την προσθαλάσσωση ή την προσγείωσή σας;Παρακαλώ κατευθύνετε τον προβολέα μου κατακόρυφα πάνω σε σύννεφο, διακοπτόμενο αν είναι δυνατό, και αν το αεροσκάφος μου γίνει ορατό ή ακουστεί εκτρέψτε τη δέσμη πάνω στο νερό ή στο έδαφος, αντίθετα προς τον άνεμο, για να διευκολύνετε την προσθαλάσσωση ή την προσγείωσή μου.
QURΟι επιζώντεςΟι επιζώντες
 1. έλαβαν τη συσκευή διάσωσης;1. έλαβαν τη συσκευή διάσωσης
 2. περισυνελέχθησαν από ναυαγοσωστικό πλοίο;2. περισυνελέχθησαν από ναυαγοσωστικό πλοίο
 3. προσεγγίστηκαν από συνεργείο διάσωσης εδάφους;3. προσεγγίστηκαν από συνεργείο διάσωσης εδάφους
QUSΔιακρίνετε επιζώντες ή ναυάγια; Αν ναι, σε ποια θέση;Διέκρινα:
  1. επιζώντες ναυαγούς στη θάλασσα
  2. επιζώντες ναυαγούς πάνω σε σχεδίες
  3. Συντρίμμια ή ναυάγια
  στη θέση … (γεωγρ. πλάτος) … (γεωγρ. μήκος) (ή κατά οποιαδήποτε άλλη ένδειξη).
QUTΕντοπίστηκε ο τόπος του δυστυχήματος;Ο τόπος του δυστυχήματος εντοπίστηκε με:
  1. φλόγα ή επιπλέουσα καπνογόνο συσκευή
  2. θαλάσσιο σημαντήρα
  3. έγχρωμο σημαντήρα
  4. … (προσδιορίζονται λεπτομερώς άλλα ενδεικτικά σημεία)
QUUΝα κατευθύνω το πλοίο ή το αεροσκάφος προς τη θέση μου;Κατευθύνετε το πλοίο ή το αεροσκάφος … (διακριτικό κλήσης)
  1. προς τη θέση σας εκπέμποντας το διακριτικό κλήσης σας και μακρές παύλες στη συχνότητα … kHz (ή MHz)
  2. μεταβιβάζοντας στη συχνότητα … kHz (ή MHz) την ΑΛΗΘΗ πορεία σας για να σας συναντήσω.
QUV  
QUWΒρίσκεστε στην περιοχή αναζητήσεων, που προσδιορίζεται από … (γεωγρ. πλάτος) … (γεωγρ. μήκος);Βρίσκομαι στην περιοχή αναζητήσεων, που προσδιορίζεται από … (γεωγρ. πλάτος) … (γεωγρ. μήκος).
QUYΗ θέση του ναυαγοσωστικού πλοίου είναι επισημασμένη;Η θέση του ναυαγοσωστικού πλοίου είναι επισημασμένη με:
  1. φλόγα ή επιπλέουσα καπνογόνο συσκευή
  2. θαλάσσιο σημαντήρα
  3. έγχρωμο σημαντήρα
  4. … (προσδιορίζονται λεπτομερώς άλλα ενδεικτικά σημεία)