Κώδικας Morse

Ο Κώδικας Μορς είναι μια μέθοδος για μετάδοση πληροφορίας με παλμούς μικρής και μεγάλης διάρκειας ή σημάδια όπως τελείες και παύλες. Επινοήθηκε για τη μετάδοση μηνυμάτων μέσω τηλεγράφου στα μέσα του 1830 από τον Σάμιουελ Μορς.

Αρχικά δημιουργήθηκε για τον ηλεκτρικό τηλέγραφο του Σάμιουελ Μορς στα μέσα της δεκαετίας του 1830, επίσης χρησιμοποιήθηκε εκτενώς στην πρώιμη ραδιοεπικοινωνία από τις αρχές του 1890. Παρόλαυτα με την ανάπτυξη ποιό σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών επικοινωνίας η χρήση του είναι πλεόν ξεπερασμένη και χρησιμοποιείται μόνο για έκτακτες ανάγκες και σε εξειδικευμένες περιοχές όπως ραδιοφάροι και από ραδιοερασιτέχνες στα συνεχή κύματα.

ΓράμμαMorseΓράμμαMorseΓράμμαMorse  
A.-N-.0—–  
B-…O1.—-  
C-.-.P.–.2..—  
D-..Q–.-3…–  
E.R.-.4….-  
F..-.S5…..  
G–.T6-….  
H….U..-7–…  
I..V…-8—..  
J.—W.–9—-.  
K-.-X-..-    
L.-..Y-.–    
MZ–..